Bazı kadınlar şiddeti haklı buluyor…

Türkiye’deki dört kadından biri, “kocaların” dayak gerekçelerinden “en az birini” doğru buluyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 (TNSA-2008) sonuçlarını açıkladı. Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün beş yıllık aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’deki kadınların dörtte biri, eşlerinin fiziksel şiddete başvurma gerekçelerinden en az birinin doğru olduğunu düşünüyor. Kadınların parayı gereksiz yere harcaması ve çocukların bakımını ihmal etmesi fiziksel şiddet için en çok kabul edilen nedenlerin başında geliyor.

Şiddeti haklı bulan kadınlar giderek azalıyor

Eğitim düzeyi daha yüksek olan kentlerde veya refah düzeyi daha yüksek hanelerde yaşayan kadınların, fiziksel şiddeti doğru bulma oranı ise daha düşük. 2003 yılında yapılan araştırmada 100 kadından 39’u şiddet nedeni olan gerekçelerden en az birini doğru bulurken, 2008 yılında bu sayı 100 kadın içinde 25’e indi.

10 bin 527 hanehalkı ve 15-49 yaşları arasındaki 7 bin 405 evlenmiş kadının katıldığı TNSA 2008 araştırmasında, kadınlara doğurganlık ile üreme sağlığına yönelik davranışlarını daha iyi anlamak için, çeşitli konulara ilişkin tutumları soruldu. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların beşte dördü, kadınların evlendikleri zaman bakire olmaları gerektiği görüşüne katılıyor. Eşlerinin görüşlerine katılmasalar bile onlarla tartışmamaları gerektiğine katılan kadınların oranı yüzde 40. Kadınların yüzde 15’i “erkekler kadınlardan daha akıllıdır” ifadesini doğru buluyor.

Yaklaşık 10 kadından 7’si ise kadınlar “Eşlerinden izin almadan dışarıya çıkabilir” ifadesine karşı çıkıyor.

Doğurgan yaşlarda olan kadınların 10 yıl öncesine göre daha eğitimli olduğu vurgulanan raporda, kadınların yüzde 21 gibi önemli bir oranının en az lise mezunu olduğu belirtiliyor.

Kadınların yaklaşık yüzde 52’sinin sadece ilköğretim birinci kademe eğitimi tamamladığının ifade edildiği araştırmaya göre, kentlerde yaşayan kadınların kırsal alanlarda yaşayan kadınlardan daha eğitimli olduğu görülüyor.

Genç kadınlar arasında çalışmama durumu daha yaygın

Genç kadınlar arasında çalışmama durumu, ileri yaşlardaki kadınlara oranla daha yaygın. Araştırmadaki bir başka sonuca göre de bekar kadınlar arasında çalışanların oranı, evli olanlarla karşılaştırıldığında çok daha yüksek bulundu.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 164 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,518 saniyede oluşturuldu.