Burun Estetiği Hakkında Merak Edilenler…

Burun Estetiği Hakkında Merak Edilenler…

Burun estetik görünümünden mutsuz ve bunu düzelttirmek isteyen hastalarda veya kaza, kanser gibi çeşitli başka nedenlerle oluşan bu­run hasarlarının onarımı için uygulanır.

Ameliyat süreci

Burun ameliyatının amacı, buruna, yüzün diğer bölümlerine uyacak biçimde doğal bir görünüm vermektir. Burun Estetiği Hakkında Merak Edilenler...Bu ameli­yatta, burunun boyutları küçültülüyor ya da büyültülüyor, ucu yeniden şekillendiriliyor, üzerindeki tümsek alınıyor ve üst dudak ile burun arasındaki körü açı düzeltiliyor. Bazı vakalarda konturu düzelt­mek amacıyla doku eklemek gerekir. Ay­rıca bu ameliyatta doğumdan gelen fonk­siyon bozuklukları ya da solunum güçlü­ğü gibi birçok soruna çözüm bulunur. Bu değişikliklerin biri ya da hepsi tek ameliyatta gerçekleştirilir. Ameliyat, genel ya da lokal anestezi altında muayene­hanede ya da hastanede yapılabilir. Ge­nellikle l – 2 saat sürer. Birçok örnekte, kesiler burun kanatlarının içinde açılır ve burun içinde çalışılır. İzler burun içinde olduğu için görünen bir iz kalmaz. Kesi cerraha kemik ve kıkırdakları kesmesi, tıraşlaması, yeniden şekillendirilmesi ve dış görünüşünün değiştirilmesi amacıyla manevra yapmak için giriş kapısı sağlar. Burun tümseği, keski veya testere benze­ri bir aletle alınır ve sonra iki yandaki bu­run kemikleri, daha dar bir köprü oluş­turmak üzere birbirine yaklaştırılır. Kıkır­dak kesilen burnun ucunu ufaltır ve bu­run ucunun daha iyi bir biçim almasını sağlar. Burun kökü ile üst dudak arasındaki acıyı düzeltmek amacıyla burun ucu kaldırılır.

Bu işlem, kanalları açılmış kesi sayesinde burun ortasındaki kıkırdak tıraşlanarak gerçekleştirilir. Eğer alınan tümsek genişse burun tabanı orantısız duruma gelir. Bu orantısız genişlik, ta­bandan üçgen bir biçimde küçük derile­rin alınmasıyla daraltılır ve kıkırdakları yeni pozisyonlarda korumak için buruna alçıdan bir atel uygulanır. Bu atel, doku­ların yerleşmesini kolaylaştırır, siz uyur­ken burnunuzu korur ve çarpmalara kar­şı bir kalkan görevi görür. Ayrıca cilde tam oturursa göz çevresinde çok az ödem oluşur. Genellikle burnun orta kı­kırdağını korumak için, özellikle de cer­rahi yöntem orta kıkırdaktan uygulandıysa buruna tamponlar yerleştirilir. Burnun ucunda, kemik ile kıkırdak arasında iki sinir bulunur, bu sinirler burun ucunun duyarlılığını sağlar. Cerrah ameliyatta bu sinirleri kesmek zorunda kalabilir. Ancak elbette ki hastanın burnunun ucu hayatı­nın sonuna kadar hissiz kalmaz ve yan­dan gelen diğer sinirler bir süre sonra o bölgenin yeniden hissetmesini sağlar.

Ameliyat sonrası

Burun Estetiği Hakkında Merak Edilenler...Hasta genellikle ameliyattan birkaç saat sonra evine gidip dinlenir. Ameliyat sonrası ilaçlarla kolayca geçen hafif bir ağrı olabilir. Morarma ve şişmeyi azalt­mak için başınız hafifçe yukarıda yatma­nız ve gözlerinize soğuk kompres uygulamanız önerilir. Burun alçısı genellikle ameliyatın 5 – 7. günlerinde çıkarılır. Ama alçının 10 güne kadar yerinde tutulduğu durumlar da vardır. Cerrahınız, sizden alçınızı geceleri kullanmanızı isteyebilir. Genellikle modern plastik cerrahide bu­run içine tampon çok gerekmedikçe konmamaktadır. Ancak gerektiği durum­larda l – 2 gün süre ile koymak gerekebilir. Göz çevresindeki morarmalar ameli­yattan sonraki günler içinde solmaya baş­lar. Genellikle 2, 3. haftada kaybolur. Burundaki hafif şişlik yavaşça geriler ancak bazıları aylarca sürebilir. Sigara kullanan hastalarda şişlikler kullanmayanlara oran­la 2 – 3 kat daha fazla olmakta ve daha zor geçmektedir. Ameliyatların çoğu, bu­run içinden yapıldığından görülebilir yara izi kalmaz. Sadece geniş burun kanat­larının daraltılmağı gerekiyorsa her 2 bu­run kanadı kıvrımında zor fark edilir bir iz bırakacak şekilde kesi yapılabilir. Kişi­nin ameliyat sonrası aniden normal görünüme dönmeyi umması gerçekçi değil­dir. Burnun son görünümünü alması haf­talar, aylar, hatta bazı vakalarda bir yıl sü­rebilir.Düzelmenin derecesi uygulanan bakımın kapsamına ve burnunuzun, kıkırdaklarınızın ve derinizin temel yapısına bağlıdır. Şekli bozuk burunda, belir­gin ve çarpıcı bir sonuç elde edilir. Hafif büyük bir burun da başarıyla düzeltilebiliyor ama belirgin bir değişiklik göze çarpmayabilir. Bazı burun ameliyatlarından sonra yakınlarınız yüzünüzde büyük bir fark görmediklerini söyleyebilirler, bu sözleri başarısızlık belirtisi olarak almayın. Tam tersine burnunuz daha ‘iyi’ ve ‘doğal’ görünüyorsa fark edilmemesi ka­dar normal bir şey olamaz. Sonuçta amaç, dikkat çeken yeni bir burun yarat­maktan çok yüzün genel özelliklerine ya­kışan orantıda ustaca harmanlanmış bir burun ortaya çıkarmaktır, iyi bir burun ameliyatı ameliyat olduğu fark edilmeyen burundur. Ameliyattan sonra l – 2 gün içinde ayağa kalksanız da cerrahınız nor­mal günlük yaşamınıza yeniden başlamanıza uygun bir program önerebilir. Bu program çerçevesinde koşmak, yüzmek, hatta öne eğilmek gibi kan basıncını art­tıran aktiviteler ilk birkaç ay kadar kısıtlanabilir. İşe geri dönme kararı ise kişinin şişlik ve rahatsızlık derecesine bağlı. Burun alçınız çıkarıldıktan sonra çürükleri örtmek ve güneşten korunmak için koz­metik ürünler kullanabilirsiniz.

Sonuçları Olumsuz Etkileyen FaktörlerBurun Estetiği Hakkında Merak Edilenler...

* Daha önce ameliyat geçirmiş olması

* Burun derisinin kalın olması,

* Hastanın yaralarının zor iyileşmesi,

* Burun ucunun kalın olması,

* Burun ile yüz arasında oran açısından büyük uyumsuzluklar olması,

* Ameliyat sonrası hastanın doktorun önerilerine uymaması,

* Kıkırdakların zayıf olması.

Ameliyata Uygun Adaylar

* Burnunuz yüzünüze oranla genişse,

* Önden bakıldığında burnunuz çok genişse,

* Profilden, burun kemiğiniz kemerliyse,

* Burnunuzun ucu aşağıya sarkıyorsa, çok kalın ya da genişse,

* Burun delikleriniz genişse,

* Burnunuz çarpıksa,

* Burnunuzdan memnun değilseniz,

* Daha önceden yapılmış bir burun ameliyatının sonucunda oluşmuş bir kusur kalmışsa,

* Geçirdiğiniz bir kaza sonucunda burnunuzun simetrisi bozulduysa estetik burun ameliyatları için uygun bir aday sayılırsınız.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 167 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,489 saniyede oluşturuldu.