Dünya Gıda Zirvesi’nin Ardından…

İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük korkusudur açlık. Yoksulluk, sefalet, ölümle birlikte açlık en temel endişelerimizdendir, çünkü insan hayatta var olabilmek için karnını doyurmak zorundadır. Dahası sadece ölmeyecek kadar değil, hayatını sürdürebilmek için sağlıklı olabilecek ölçüde beslenmek zorundadır.Birkaç gündür Dünya Gıda Güvenliği Zirvesi sebebiyle dünyanın açlık problemi gazetelerin manşetlerinden verildi. Dünyada tam 1 milyar insan açlık yüzünden ölümle burun buruna yaşıyor. Zirvenin yapıldığı gün dünyada 17 bin çocuğun öleceği açıklandı ve daha da çarpıcı olanı, her beş saniyede bir çocuk açlıktan hayatını kaybediyor. Ancak bu konuda atılmış gerçekçi bir adım yok. Daha da kötüsü, gıda güvenliği ile ilgili yapılan uluslararası çalışmalara ilgi her geçen gün azalıyor. 17 Kasım’da başlayan Roma’daki zirveye bu açlığın ve adaletsiz gıda paylaşımının başlıca sorumluları olan dünyanın en zengin ülkelerinden (G-8 ülkelerinden) yalnızca İtalya katıldı. O da zaten zirvenin ev sahipliğini yapıyor. Dünyanın açlık problemi 1994 yılından bu yana katlanarak büyürken, bu konuya kulaklarını tıkayan dünya liderleri felaket senaryolarını yalnızca sinema filmlerinde mi zannediyorlar? Büyük felaket dünyanın kapısına çoktan dayandı.

Bu felaketin her geçen gün daha fazla büyümesinin başlıca sebeplerinden biri iklim değişikliklerinden kaynaklanan küresel ısınmadır. İklim değişikliğinin baş sorumluları ise karbon gazı salımlarında başı çeken sanayileşmiş zengin Kuzey ülkeleridir ve bunun ağır bedelini ödettirdikleri ise Güney kürede yaşayan yoksullardır. Dünya gıda kaynaklarının yüzde 70’ini kullanan bu yüzde 30’luk zengin ülkeler gıda tüketimindeki adaletsizliğin de başlıca sorumlularıdır. Dünya gıda güvenliğini tehdit eden bir diğer önemli sorun, çokuluslu gıda şirketlerinin azgelişmiş ülkelerde küçük çiftçilere ait kaliteli tarım topraklarını ele geçirmeleridir. FAO’nun Roma’daki genel merkezi önünde geleneksel kıyafetleriyle gösteri yapan Afrikalı ve Latin Amerikalı çiftçi temsilcileri, çokuluslu şirketlerin FAO ve bazı hükümetlerle işbirliği yaparak topraklarını çalmalarını protesto ettiler. Zirveye paralel düzenlenen “Halka Derhal Beslenme Egemenliği” forumunda konuşan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden Henry Savaigh, dünyada açlıkla karşı karşıya kalanların yüzde 80’inin kırsal kesimde yaşadığını belirterek “Ama FAO’nun politikası Asya’da, Afrika’da ve Latin Amerika’da küçük üreticilerin topraklarını satın alan çokuluslu şirketlere destek vermektir” dedi. FAO verilerine göre tarıma yılda 44 milyar dolarlık yatırım yapmak gerekirken yapılan yatırım ise 7 milyar doları geçmiyor. Ayrıca yapılan yatırımların kırsal bölgeleri hedeflemesi gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak kaynakların daha dikkatli, etkili kullanılabilmesi için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel olarak çalışmalar yapılmalıdır. G-8 ülkeleri sorumluluklarından dolayı yoksul ülkelere verdikleri vaatleri yerine getirmelidirler. Açlıkla savaşan ülkelerin artık boş vaatlere karnı tok. Küresel ekonomik krizle birlikte geçen yıllara oranla daha da büyüyen dünyanın açlık problemi, zirvede FAO’nun yıllık raporuyla bir kez daha vurgulandı. Zirvede bir konuşma yapan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe ülkesini hedef alan yaptırımların insanlık dışı olduğunu, gıdanın silah olmadığını söyledi.

Rapora göre dünyada 1 milyarı aşkın insan açlık sınırında yaşıyor. Asya ve Pasifik bölgelerinde yaklaşık 642 milyon, Güney Afrika’da yaklaşık 265 milyon, Latin Amerika ve Karayipler’de 53 milyon insan açlıkla yaşam savaşı verirken Doğu ve Kuzey Afrika’da 42 milyon insan aç. Raporda ayrıca geri kalmış ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de halen 15 milyon insanın açlık sınırında yaşadığı belirtiliyor. Global Gıda Sistemi’nde reformların artık bir gereklilik olduğuna da dikkat çekildi.

Zirvenin açılışına katılan Roma Katolik Kilisesi’nin lideri Papa 16. Benediktus açlık ile nüfus artışı arasında bir bağlantı kurulamayacağını söylese de bize göre nüfus artışının kontrol edilmesi, alınacak acil önlemlerin arasındadır. Eğer adaletli paylaştırılırsa ve tarıma gerekli yatırımlar yapılırsa yeryüzü kendi sakinlerini besleyebilecek kaynaklara sahip. Ancak zengin ülkeler bu kaynakları bencilce kullanıp israf ediyorlar. Dünyanın geleceği adına sadece tüketimi merkeze alan gıda ve beslenme politikalarına son verilmelidir.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 128 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,486 saniyede oluşturuldu.