En fazla harcama üniversiteliye …

Türkiye’de bir öğrenciye yıllık ortalama bin 614 dolar harcama yapılıyor. Öğrencilerin devlete maliyeti fakülteden fakülteye değişiklik gösteriyor…

Türkiye’de, öğrenci başına yıllık ortalama bin 614 ABD doları harcama yapıldığı, bu rakamın üniversitede 4 bin 648, meslek ve teknik ortaöğretimde 2 bin 293, genel ortaöğretimde bin 531, ilköğretimde bin 130 dolar olduğu belirlendi.

2010 Yılı Programı’nda yer verilen bilgilere göre, Türkiye’de kamu eğitim harcamalarının Gayri Safi Milli Hasılaya oranının 2009 yılında 3.8 olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın 2010 yılında yüzde 4 olması planlanıyor ancak bu oranların 2006 yılı AB-27 ortalaması olan yüzde 5’in altında olduğuna işaret ediliyor.

Üniversiteliye 4 kat fazla harcanıyor

Türkiye’de yükseköğretim kademesindeki öğrenciye yapılan kamu harcamasının, temel eğitim kademesindeki öğrenciye yapılan kamu harcamasının dört katı olduğu vurgulanan programda, tüm eğitim kademelerine göre hesaplandığında Türkiye’de öğrenci başına ortalama bin 614 dolar harcama yapıldığı bildirildi.

Programda, eğitim kademeleri baz alındığında bu miktarın yükseköğretimde 4 bin 648, mesleki ve teknik ortaöğretimde 2 bin 293, genel ortaöğretimde bin 531, ilköğretimde bin 130 dolar olduğu kaydedildi.

Diğer ülkelerdeki durum

OECD 2009 verilerine göre ise Türkiye’de tüm eğitim kademelerine göre hesaplanan öğrenci başına bin 614 dolarlık harcama, 35 OECD ülkesinin ortalamasının altında kalıyor. Bu miktar, OECD ülkelerinde ortalama 7 bin 840 dolar olarak hesaplandı. Danimarka’da öğrenci başına 10 bin 395, Almanya’da 7 bin 925, Slovenya’da 7 bin 869, İspanya’da 7 bin 819, Portekiz’de 6 bin 624, Çek Cumhuriyeti’nde 5 bin 174, Macaristan’da 4 bin 588, Rusya’da 2 bin 761 dolar düzeyinde belirlendi.

Maliyetler fakültelere göre değişiyor

2009-2010 eğitim-öğretim yılı verilerine göre, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin devlete maliyeti bölümlere göre farklılık gösteriyor.

Buna göre, bir öğrencinin devlete maliyeti fakültelere göre şöyle:

• Tıp fakültelerinde 15 bin 544 TL,

• Diş hekimliği fakültelerinde 5 bin 607 TL,

• Mühendislik fakültelerinde 3 bin 57 TL

• Mimarlık fakültelerinde 3 bin 57 TL

• Ziraat fakültelerinde 3 bin 57 TL,

• Hukuk fakültelerinde 2 bin 310 TL

• İşletme fakültelerinde 2 bin 310 TL,

• Dil tarih ve coğrafya fakültelerinde 2 bin 53 TL

• İlahiyat fakültelerinde 2 bin 53 TL

• Eğitim fakültelerinde 2 bin 53 TL

• Mesleki eğitim fakültelerinde 2 bin 53 TL,

• İletişim fakültelerinde bin 923 TL,

• Açıköğretim fakültesinde 198 TL,

• Devlet konservatuvarlarında ise 8 bin 535 TL olarak belirlendi.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 165 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,470 saniyede oluşturuldu.