Erkeklerin en büyük sorunu çözülüyor…

Erkeklerin en büyük sorunlarından biri olan erken boşalma yeni yapılan çalışmalarla tarih oluyor.

12. Avrupa Cinsel Tıp Derneği Kongresi bu yıl 16-18 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Lyon şehrinde düzenlendi. Kongre kapsamında düzenlenen Erken Boşalma (EB – Prematür Ejakülasyon) konulu toplantıya Türk Androloji Derneği’nden Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Prof. Dr. Önder Yaman ve Doç. Dr. Selahattin Çayan katıldı.

1 dakikadan azsa dikkat

Türk Androloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Selahattin Çayan, erken boşalmanın sık rastlanan erkek cinsel fonksiyon bozuklarından biri olduğunu söyledi ve bu durumun dünyada görülme sıklığı yüzde 30 olduğu belirtti. Ayrıca cinsel ilişki başlangıcından boşalmaya kadar olan sürenin 1dakikadan az olması ve boşalmanın kontrolsüz olması durumunu “erken boşalma” olarak tanımladı.

Kongrede, erken boşalma tedavisinde kullanılmak üzere Daposetin etken maddeli bir ilaç geliştirildiği ve boşalma süresi 1 dakikadan az olan erkeklerde boşalma süresini 3,5 kata kadar uzatabildiği,ayrıca geliştirilen tedavinin, 2009 Avrupa Tedavi Kılavuzu’nda kanıta dayalı tıp verilerine sahip ve erken boşalma endikasyonunda birinci tercih olarak önerilmekte olduğu belirtildi.

Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Önder Yaman ise organize edilen yuvarlak masa toplantısında şunları söyledi: “Türk Androloji Derneği olarak erken boşalma konusunda Türkiye verilerini elde etmeyi ve cinsel sağlık konusunda halkımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Erken boşalma ile ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı onay ve izni ile Türkiye’deki erken boşalma prevelans (görülme sıklığı) araştırmasını başlattık. 17 ilde ve 2700 çiftte halen devam eden bu çalışmanın sonuçlarının 2010 yılı başında tamamlanmasını bekliyoruz. Bu çalışma ile Türkiye’de erken boşalmanın görülme sıklığı ile ilgili verilere ulaşma imkanımız olacak.” dedi.

Antidepresan etkisi sorunu zorlaştırıyor

Türk Androloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ise toplantıda erken boşalma tedavisinde Türkiye’de ruhsatlı bir ürün olmadığını ve bu konuda davranış tedavileri, topikal tedaviler, SSRI’ların (antidepresanlar) kullanılmakta olduğunu bildirdi. Bu ürünlerden antidepresanların kullanımlarının süreklilik gerektirmesinin ve yüksek oranda gözlenen yan etkilerin erken boşalma tedavisinde karşılaşılaştıkları zorluklar olduğunu dile getirdi.

Dapoksetinin sorunu çözecek

Prof. Dr. Kadıoğlu, erken boşalma tedavisinde kullanılmak üzere dapoksetin etken maddeli bir ilacın geliştirildiğini söyledi. İlacın İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, Güney Kore, Meksika ve Yeni Zelanda’da ruhsatlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu, Türkiye’de de ruhsat aşamasında olduğunu bildirdi. Dapoksetinin, 18-64 yaş arası erkeklerde erken boşalma tedavisi için geliştirilmiş kısa etkili bir selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olduğunu ve 2009 Avrupa Tedavi Kılavuzu’nda kanıta dayalı tıp verilerine sahip ve bu endikasyonda birinci tercih olarak önerilen bir ürün olduğunu iletti.

Prof. Dr. Kadıoğlu, dapoksetinin bir SSRI olmasına rağmen kısa sürede vücuttan atılması nedeni ile antidepresan özelliğinin olmadığını vurguladı. Dapoksetinin yarılanma ömrünün çok kısa olduğunu, 1.3 saatte etki edip, dolaşımdan süratle atılmasının en önemli özelliklerinden olduğunu belirtti. Vücuttan atılımı idrar yolu ile olan dapoksetinin, kısa sürede vücuttan atılması sayesinde diğer ilaçlar ile gözlenen yan etkilerin daha az sıklıkla ve kısa süreli gözlendiğini bildirdi. Dapoksetinin karaciğerde metabolize olma özelliği ile başka ilaçlarla etkileşiminin olmamasının sağlandığını iletti. Prof. Dr. Kadıoğlu ayrıca erken boşalma tedavisinde kullanılan ilaçların düzenli olarak kullanılması gerekirken dapoksetinin yalnızca gerektiğinde kullanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, dapoksetin kullanımında ejakülasyon kontrolü hissinde anlamlı artma, hasta ve partnerde cinsel tatminkarlıkta belirgin artma, kişisel rahatsızlık/eşler arası rahatsızlık düzeylerinde azalma ve daha az yan etki bildirildiğini iletti. Dapoksetin ile yapılmış çalışmada ilacın 6 aylık bir kullanım sonucunda, 30 mg’lık günde bir kez kullanılan dapoksetin ile, boşalma süresi 1 dakikadan az olan erkeklerde boşalma süresinde 3 kat artış, 60 mg’lık günde bir kez kullanılan dapoksetin ile, boşalma süresi 1 dakika olan erkeklerde boşalma süresinde 3.5 kat artış gözlemlendiğini bildirildi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, dapoksetinin hızlı emilim ve eliminasyonu, yan etkilerinin azlığı ve ihtiyaç halinde kullanım gibi özgün farmakokinetik özellikleriyle, yalnızca erken boşalma tedavisi için ruhsat almış ilk ve tek ilaç olduğunu belirtti.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 128 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,474 saniyede oluşturuldu.