Hangi kadınlar şanslı…

Hangi kadınlar şanslı…

Psikolog Sibel Dinç, orgazm olabilen ve olamayan kadınlara gelir düzeyleri, ailelerine yakınlıkları, mastürbasyon deneyimleri ve daha birçok konuda sorular yöneltti…

Bazı kadınlar neden orgazm olamıyor?

Orgazm olan ve olamayan kadınların gelir düzeyi farklı mı?

Hangi kadınlar şanslı…Dine bağlılık orgazm olup olmamayı etkiliyor mu?

Orgazm ile anne ya da babaya yakınlık arasında nasıl bir bağlantı var?

Çocuk sahibi olmakla olmamak arasında orgazm olabilme açısından anlamlı bir fark var mı?

Mastürbasyon kadınların orgazm olmasında nasıl bir rol oynuyor?

Özetle, orgazmda hangi kadınlar daha şanslı?

Sorular kadınların cinsel hayatı için önemli, cevaplar ilginç. Psikolog Sibel Dinç, bu ve benzer sorulardan hareketle önemli cevaplara ulaştı ve bu cevapları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yaptığı yüksek lisans tezinde analiz edildi. Dinç’in 54 orgazm bozukluğu tanısı konmuş kadın ve orgazm olabilen 60 kadınla yaptığı araştırmada, anneye yakınlık ve kadınların orgazm olabilmeleri arasında pozitif bir ilişki belirlenirken, orgazm olamayan kadınlar arasında çocuk sahibi olanların sayısının, orgazm olan gruptan yaklaşık iki kat daha fazla olduğu gözlendi. İki grup arasında gözlemlenen başka ayrımlar da var. Örneğin; orgazm olabilen kadınların gelir düzeyi daha yüksek ve orgazm olamayan kadınların yüzde 66’sının hiç mastürbasyon deneyimi yok.

Dinç’in, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Doğan Şahin’in danışmanlığında anket uygulayarak yaptığı araştırmaya göre, anne ile yakınlık ile orgazm olabilme arasında anlamlı bir ilişki var. Orgazm olabilen kadınların yüzde 82’si annesini “yakın-sıcak” olarak değerlendirirken, orgazm olamayanların sadece yüzde 33’ü annelerini “yakın-sıcak” görüyor. Orgazm olamayan kadınların yüzde 30’u annelerini “otoriter-baskın” olarak nitelendiriyor.

Çocuklu ve düşük gelirli kadınlar daha az mı orgazm oluyor?

Sonuçları değerlendiren Sibel Dinç, “Bulgular; anneye yakınlık azaldıkça cinsel yaşam kalitesinin bozulduğunu, orgazm olamamanın arttığını ve evlilik uyumunun düştüğünü gösterir nitelikteydi. Bunun yanı sıra, babaya yakınlık azaldıkça ise sadece evlilik uyumunun düştüğü bulgular arasındaydı” diyor ve paralel sorulara verilen cevaplardan da yola çıkarak “Aileyle mekânsal ve gündelik hayattaki yakınlığın orgazm olma ile ilişkisi vurgulanabilir” tespitinde bulunuyor.

Karşılaştırma yapılan iki grup arasında orgazm olabilen kadınların gelir düzeylerinin de orgazm olmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Ayrıca, araştırmada orgazm olamayan kadınların yüzde 74,1’inin çocukları olduğu belirtilirken, orgazm olabilen grup arasında çocuk sahibi olanların oranı yüzde 39 çıkıyor.

Sibel Dinç’e göre, iki grup arasında değişkenlik gösteren bir başka konu da göç! Orgazm olabilen kadınların hayatlarında yüzde 79.7 oranla göç olmazken, olamayan kadınların yüzde 60.4’ünün hikâyesinde göç yer alıyor.

‘Yüzde 12,5 oral, yüzde 6,3 anal seksi reddediyor’

Dinç, “dine bağlılık, dini kuralları önemseme, dini uygulama” düzeylerinin gruplar arasında farklılaşmadığını belirtirken tüm kadınların yüzde 71.4’ünün “istenmeyen cinsel davranışlarının bulunmadığı” verisini de kayıt altına alıyor. Dinç, anket uyguladığı kadınlarla sınırlı örneklemde, kadınların yüzde 12.5’inin oral seks yapmayı, yüzde 6.3’ünün de anal seks yapmayı istemediğini belirtiyor.

Anket sonuçlarına göre, orgazm olamayan kadınların yüzde 66’sının hiç mastürbasyon deneyimi yok. Anket orgazm olamayan kadınların yüzde 80.4’ünün de mastürbasyon yapmadığını, orgazm olabilenlerin ise daha sık mastürbasyon yaptığını ortaya koyuyor.

Orgazm olabilen kadınlar eşlerini diğer gruba kıyasla daha çekici bulurken, iki gruptaki kadınların “Yüzde 96.5’i eşlerini daha önce hiç aldatmadıklarını, yüzde 3.5’i aldatmış olduğunu, aldatan kadınların da yüzde 1.9’u hâlen aldatmakta olduğunu ifade ediyor.

Araştırmada, orgazm olabilen kadınların benlik saygısı ve bedenlerinden memnuniyetin orgazm olamayan kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu; benlik saygısı, evlilik uyumu ve cinsel yaşantı kalitesi arasında yüksek ilişki olduğu ve bu parametrelerin birlikte düşüş gösterdiği de belirtiliyor.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 130 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,454 saniyede oluşturuldu.