Hz. Ali Sözleri…

Hz.Ali (ra) diyor ki: And olsun Allah’a O’nu ilk gerçekleyen kişiyim ben (ilk iman eden) .

Nehc’ul Belaga Hutbe 37.

Hz.Ali (ra) diyor ki:Bilin ki Allah’ın salâtı O’na ve soyuna olsun Muhammed’in soyu gökteki yıldızlar gibidir; bir yıldız yitti mi öbürü doğar; Allah’ın lütuflarının size verildiğini görüyorum ben; size de umduğunuzu gösterecektir.

Nehc’ul BelagaHutbe:100

Hz.Ali (ra) diyor ki: “Biziz nübüvvet ağacı vahyin indiği mahal; meleklerin inip çıktıkları yer. Biziz ilim mâdenleri hikmetlerin kaynakları. Bize yardım eden bizi seven rahmeti bekler; bize düşman olan bize buğzeden azâbı bekler.”

Nehc’ul BelağaHutbe:109

Hz.Ali (ra) diyor ki:”Peygamberini hak üzere gönderen halktan seçen Allah hakkı için bu sözü gerçek olarak söylemedeyim; Allah’ın Rasûlü bütün bunları bana haber verdi; helâk olacak herkesi bildirdi; ne yüzden neden helâk olacağını anlattı. Kurtulacak herkesi de söyledi kurtuluş yerini haber verdi ve bu işi açıkladı; başıma gelecek her şeyi de kulağıma söyledi bildirdi.”

Nehc’ul BelağaHutbe:175

Hz.Ali (ra) diyor ki:”Yeryüzündeki hücceti tanımayana muhâcir adı verilemez mutlak; kim onu tanırsa odur muhâcir ancak. Kendisine hüccetin tanıtıldığı kişi mâzûr olamaz; kulağı duyan gönlünde bilgi edinen kişinin özrüne bakılamaz.”

Nahc’ul BelağaHutbe:189

“Sözlerimizi emin gönüller kabûl eder o sözler metin akıllara gider.”

Nehc’ul BelağaHutbe:189

Hz.Ali (ra) diyor ki:“Allah’ın salâtı O’na ve soyuna olsun Rasûlullâh vefat ettiği zaman başı benim göğsümdeydi; ağzının yârı (kanı) elime akmıştı; ben de onu yüzüme sürmüştüm.”

Nehc’ul BelağaHutbe:197

Hz.Ali (ra) diyor ki:“Onu yıkamaya kalktım melekler yardımcımdı. Evde çevresinde feryat yücelmişti. Meleklerin bir bölüğü inmedeydi bir bölüğü çıkmada. Onu yatacağı yere koyuncaya dek onların sesleri onların salavat getirişlerinin namaz kılışlarının ünleri kulağımdan gitmemişti.”

Nehc’ul BelağaHutbe:197

Hz.Ali (ra) diyor ki:“Ona hayâtında da memâtında (ölümünde) da benden daha yakın halifeliğine benden daha lâyık kim var?”

Nehc’ul BelağaHutbe:197

Hz.Ali (ra) diyor ki:“Zekât sadaka biz Ehlibeyte harâm edilmiştir”

Nehc’ul BelağaHutbe:224

Hz.Ali (ra) diyor ki:“Allah’a isyân etmek için bana yedi iklimi ve bu iklimlerin altlarındaki ülkeleri verseler gene kabûl etmem ben.”

Nehc’ul BelağaHutbe:224

Hz.Ali (ra) diyor ki:“Çünkü ilmi rivâyet edenler çoktur; ona riâyet edenlerse pek o kadar yoktur.”

Nehc’ul BelağaHutbe:239

Hz.Ali (ra) diyor ki:“Bilin ki bizden olup da ölen ölü değildir diridir”

Nehc’ul BelağaHutbe:87Hz Ali (R.A) den Sözler

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 130 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,408 saniyede oluşturuldu.