Kadınlarda Cinsel İsteksizlik ve Orgazm Olamama…

Anorgazmi nedir?

Orgazm, cinsel ilişkinin en doruk noktasına çıkıldıktan sonra rahim ve vajinanın ritmik olarak kasılması olarak kabaca tarif edilebilir. Bu şekilde cinsel haz en yoğun biçimiyle yaşanır.

Aslında orgazm olabilmek için cinsel ilişkiye de gerek yoktur. Cinsel uyaranların beyni sürekli ve yoğun bir şekilde uyarması sonucu vücudun bu uyaranlara verdiği eş zamanlı bir yanıttır orgazm.

Anorgazmi; kadının hiç orgazm olamaması, çok geç orgazm olması veya yeterli uyarıya rağmen orgazma ulaşmanın çok güç olmasıdır. Bu durum anksiyeteye (içsel sıkıntılara) yol açar ve sonuçta kişinin kendi kendine olan saygısı yitirmesi ve depresyon ile sonuçlanabilir.

Bu problemi yaşayan bir kadın cinsel olarak uyarılır; ancak odaklanma, yoğunluk ve süre yeterli olduğu halde orgazma ulaşamaz. Yaşam boyu orgazm bozukluğundaki bir kadın bir eşle ya da masturbasyon ile hiç orgazma ulaşamamıştır.

Bu durum normal cinsel yaşamı olan kadınların hayatının herhangi bir döneminde de gelişebilir.

Yapılan araştırmalara göre; kadınların yaklaşık % 5’i hayatının hiçbir döneminde orgazma ulaşamamıştır. Çoğu kadın da ancak klitoris uyarısı ile orgazm olabilmektedir.

Kadınların yaklaşık yarısından fazlası da ilişki sırasında “klitoris uyarısı” olmadan orgazma ulaşamamaktadır. Klitoris bir kadının en duyarlı olduğu, sinir yapılarından en zengin olan anatomik bölgedir.

Orgazm Bozuklukları Nasıl Sınıflandırılır?

Rasgele (Random) anorgazmi: Zaman zaman orgazm yaşanamamasıdır.

Koital anorgazmi : Cinsel birleşmede orgazm olmaması ancak mastürbasyon gibi yöntemler ile orgazma ulaşılması. “Klitoral orgazmi” tabiri ise ancak klitorisin uyarılması sonucu orgazm oluşumunu tanımlar.

Erken orgazm: Kadınlarda çok nadir olarak görülür. Bu pek çok kadın için yakınılacak bir durum değildir. Çünkü kadınlar erkeklerden farklı olarak arka arkaya pek çok kez orgazm olabilirler.

Orgazm olamamanın nedenleri nelerdir?

Aslında, anorgazminin nedeninin saptanması tedavinin ilk aşamasıdır.

Orgazm bozukluklarının %5’den daha azında altta yatan organik bir sebep bulunabilir. En sık karşımıza çıkan sebepler; diabet, alkolizm, nörolojik bozukluklar ve nörolojik ilaç kullanımıdır.

Psikolojik etkenler ise travma, problemli bir çocukluk geçirilmiş olması, düzenli ve sağlıklı bir aile yaşantısının olmaması, ergenliğe geçiş döneminde problemli ve travmatik cinsel deneyimlerin yaşanması ile seksüel kimlik çatışmaları sayılabilir.

Orgazm olamamanın psikolojik nedenleri nelerdir?

Ancak, her ilişkide orgazm yaşanacak diye de bir kural yoktur. Zaman zaman orgazm olmaması son derece normal bir durumdur.

Orgazm olmamaya, cinsel isteksizlik ve disparonia (ilişkide ağrı) durumlarının da eşlik etmesi önemlidir.

Genellikle psikolojik faktörler nedeniyle orgazm engellenmektedir. Psikolojik faktörleri özetlemek gerekirse;

Eğer kişi partneri ile orgazm yaşayamıyor ise bu o kişiye karşı olan ilgi kaybından dolayı olabilir. Bu tür kişiler genelde başka bir partner veya mastürbasyon ile orgazma ulaşabilirler.

Bazı anorgazmik kadınlarda cinsel uyarının oluşmasında problem yoktur, ancak orgazma ulaşmanın kötü bir şey olabileceği korkusuyla bu uyarıyı ilişki sırasında kaybederler.

Cinsellikle ilgili aileden ya da dinden öğrenilenler de bazen kadında kaçınmaya ya da açıkça etkin cinsel uyarımın reddedilmesine neden olabilir.

Bazen kadın için orgazm “kendini kaybetmek” anlamına gelebilir. Bu konudaki kültürel beklentiler ve sosyal kısıtlamalar da oldukça önemlidir. Kontrolü kaybetme korkusu orgazma ulaşmanın önündeki en büyük engellerden birisidir.

Kadın orgazm bozukluğunun en önemli nedenlerinden biri “cinsellik eşittir cinsel birleşme” tarzı düşünmedir. Birleşme ve orgazmın başlıca amaç haline gelmesi orgazmı engeller.

Bir başka neden etkin olmayan cinsel tekniklerdir. Bazen kadın ve/veya cinsel eşi etkili bir şekilde uyarmayı beceremez. Sevişmek “bildiğimiz” değil “öğrendiğimiz” bir şeydir. Kaygı da cinsel tekniklerin etkin olmasını etkiler.

Kadının eşine kızgın olması ve yaşanan ailesel problemler de nedenlerden diğeridir.

Bizim ülkemizde insanların kendi duygu ve coşkularını ifade etmesindeki maskelemeler, duyguların ve hazzın en yoğun olarak yaşandığı dönemler olan cinsel ilişkide de kendini göstermekte ve bu nedenle pek çok kadın bu hazdan mahrum kalmaktadır.

Orgazm problemi ile ilgili olarak bilinmesi gereken iki nokta vardır. Birisi “orgazm olma hazzı ve şekli” kişiden kişiye değişir. İkincisi ise kadının cinsel birleşme yoluyla orgazm olamamasının kadında bir sorun olduğu şeklindeki bir düşüncenin yanlış olduğudur.

Orgazm olamama gebelik oluşmasını engeller mi?

Merak edilen konulardan birisi de orgazm olamamanın gebe olasılığını azaltıp azaltmadığıdır. Gebelik atılan spermlerin o dönemde atılan yumurtayı döllemesi sonucunda başlar. Bu nedenle genel olarak kabul edilen görüşe göre orgazmın gebelik ile hiçbir ilişkisi yoktur.

Ancak, bazı yazarlara göre de orgazm sadece cinsel bir zevk değil, gebeliğin oluşmasında etkin rol oynayan bir faktördür. Bu yazarlara göre rahim kasılmaları spermlerin tüplere daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

Yine, bazı yayınlar da orgazm yaşamadan cinsel ilişkiyi bitiren kadınlarda bel ve sırt ağrılarının daha sık olarak görüldüğü bildirilmektedir.

Orgazm olmak bir kadının mutluluğu için şart mıdır?

Özellikle ülkemizde milyonlarca kadın orgazmın ne olduğunu dahi bilmeden mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Ancak eğer orgazmı yaşasalardı hayatları muhtemelen daha keyifli olacaktı.

Orgazm normal bir vücut fonksiyonudur. Eğer kadın orgazm yaşamıyorsa ilişki sonrası kendini huzursuz hissedebilir. Çünkü pelvik organlarda toplanan kan rahatsızlık yaratabilir.

Orgazm olamamada tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavide “erojen (duyarlı)” bölgelere (meme uçları, klitoral bölge, kulak çevresi, boyun, bacaklar gibi) yoğunlaşma tekniği genellikle yararlıdır. Ancak bu teknik, klitoral uyarı ile orgazm olan ancak ilişki sırasında orgazma ulaşamayan kadınlarda genellikle etkisizdir. Böyle durumlarda “çatı kaslarını çalıştırma egzersizleri (Kagel egzersizi)” ile vajen kasları ve duyarlılığını arttırmak mümkündür.

Kullanılan ilaç tedavileri var mıdır?

Orgazm bozukluğunun tedavisinde Sildenafil (viagra) ve Buspiron gibi ilaçların kullanımının yararlı olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Ayrıca sildenafil, ilaç kullanımına bağlı olan cinsel işlev bozukluklarında da yararlı olabilmektedir.

Özellikle son zamanlarda görsel ve yazılı basında konu ile ilgili haberlerin yer alması orgazmı bilmeyen kadınların aklını karıştırmaktadır.

Sürekli duyduğu bu olayı yaşayamamanın getirdiği stres nedeni ile pek çok çiftin cinsel hayatları zedelemekte ve sonuçta olumsuz olaylar görülebilmektedir. Bu nedenle pek çok kadın orgazm olmasa bile “orgazm taklidi” yaparak partnerini kandırma yoluna gitmekte bu da olayı bir kısır döngüye sokmaktadır.

Sonuç olarak; orgazm olabilme bir kadının en doğal kadınlık hakkıdır. Bu problemin üstesinden gelebilmek için bunu bir gurur meselesi yapmadan, gerekli tedavi ve bilgileri almak için doktorunuza çekinmeden danışmalısınız. Böylelikle hem siz hem de partneriniz daha memnun olabilecektir.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 166 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,352 saniyede oluşturuldu.