Küresel IP trafiği 4 kat artacak…

Cisco’nun yıllık Küresel Ağ Endeksi Araştırması’na (Visual Networking Index /VNI) göre 2009 ile 2014 arasında küresel IP ağlarındaki trafik 4 kat artacak.

Cisco’nun yıllık Küresel Ağ Endeksi Araştırması’na (Visual Networking Index /VNI) göre 2009 ile 2014 arasında küresel IP ağlarındaki trafik 4 kat artacak.

• 2014’te küresel ağlarda aylık yaklaşık 64 eksabayt IP trafiği gözlemlenecek. Bu, 16 milyar DVD, 21 trilyon MP3 veya 399 katrilyon metin mesajı büyüklüğündeki veriye eşdeğer.

• 2014’te küresel IP ağlarında her bir saniyede gösterilecek videoları izlemek iki yıldan uzun süre alacak; tüm ağdaki videoları seyretmek için gerekecek süre ise 72 milyon yıl.

• Video, P2P’nin internet üzerinde yarattığı trafiği geride bırakacak.

• 2014 yılında küresel online video kullanıcı sayısı 1 milyarı aşacak.

Veri ağları konusunda dünya lideri olan Cisco, yıllık Küresel Ağ Endeksi (VNI) araştırmasını yayınladı. 2009 yılı sonundan 2014 yılına kadar internette yaşanacak gelişmelerin konu edildiği araştırmaya göre küresel IP ağlarındaki trafiğin 4 kat artarak 767 eksabayta ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2013 yılı için daha önce öngörülen trafikten 100 eksabayt daha yüksek. Gözlenecek artış 2008 yılında internet protokolü ağlarında taşınan toplam trafiğin 10 katına denk düşüyor.

Araştırmaya göre ağlarda gözlemlenen trafiğin büyük bölümünün ise videodan kaynaklanacağı öngörülüyor. Videonun ise 2014 yılında küresel IP trafiğnin yüzde 91’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Özellikle ağların artan bantgenişliği kapasitesi ve hızlanan internet ile HDTV (Yüksek Tanımlı TV) ve 3DTV’nin (3 Boyutlu TV) popüler hale gelerek IP trafiğini 2009 yılı sonuyla karşılaştırıldığında 2014 yılında 4’e katlayacağı ifade ediliyor.

Cisco’nun yıllık olarak küresel IP trafiğindeki büyüme ve trendleri öngörebilmek amacıyla yaptığı bu araştırmada tüketiciler ve iş dünyası olmak üzere iki kullanıcı grubuna odaklanılıyor. Öngörüler ise bağımsız araştırmacı kaynaklarından elde edilen trafik, kullanım ve cihaz verilerine dayanarak hazırlanıyor. Araştırmada yapılan tahminler, veriler ve metodoloji, dünya çapındaki servis sağlayıcılardan gelen veriler ile doğrulanıyor.

Cisco ayrıca ağ kullanıcılarının küresel IP trafiğindeki büyümeyi sağlayan etkenleri ve trendleri daha iyi anlayabilmesi için şu kaynaklarını güncelledi:

VNI Tahmin aracı (VNI Forecast widget): Küresel çapta çeşitli ağ tiplerindeki büyümeyi özelleştirilmiş olarak görüntüleyebilen araç.

VNI PC Pulse uygulaması (VNI PC Pulse application): Masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcılarının IP ağları üzerinde bireysel olarak etkilerini gözlemleyebildikleri bu uygulama ile kullanıcılar ağ etkinliklerinin dünyanın başka yerlerindeki kullanıcılar ile karşılaştırabiliyor.

Araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

Toplam Küresel IP Trafiği (Bayt olarak)
• Küresel IP trafiğinin 2009’dan 2014’e kadar 4.3 katına çıkması ve 2013’te ayda 56 eksabayta, 2014’te ise ayda 63.9 eksabayta ulaşması bekleniyor. Bu, 2014’te yıllık 766.8 eksabayt (yani bir zetabaytın dörtte üçü kadar) IP trafiğine eşdeğer.
• 2014 için öngörülen küresel aylık IP trafiği olan yaklaşık 64 eksabayt, 16 milyar DVD, 21 trilyon MP3 veya 399 katrilyon metin mesajına eşdeğer.

Bölgesel IP Trafiği Trendleri
• 2014’te en yüksek IP trafiği üretecek bölgeler Kuzey Amerika (ayda 19 eksabayt), Asya Pasifik (ayda 17.4 eksabayt), Batı Avrupa (ayda 16.2 eksabayt) ve Japonya (ayda 4.3 eksabayt) olacak.
• Öngörülen dönemde (2009-2014) en hızlı büyüyecek olan IP trafiği bölgeleri Latin Amerika (yüzde 51’lik yıllık bileşik büyüme oranı [YBBO], 7.9 kat büyüme), Ortadoğu ve Afrika (yüzde 45’lik YBBO, 6.5 kat büyüme) ile Merkezi Avrupa (yüzde 38 YBBO, 5.1 kat büyüme).
• Merkezi ve Doğu Avrupa’daki IP trafiği 2014’te yüzde 38’lik artış hızıyla ayda 2.5 eksabayta çıkacak. Merkezi ve Doğu Avrupa’daki aylık internet trafiği, ayda 514 milyon DVD’lik ya da 2.1 eksabaytlık veriye eşdeğer olacak.

Büyümenin temel tetikleyicisi: Video
• 2014’te tüm video formatlarının (TV, VoD, internet video ve P2P) toplamının küresel tüketici trafiğinin yüzde 91’ini geçeceği tahmin ediliyor.
• Küresel internet trafiği, 2010’un sonunda küresel P2P trafiğini geçecek. Son 10 yılda ilk defa P2P, internet trafiğindeki en büyük kalem olmayacak.
• Küresel online video kullanıcıları, 2010 sonunda 1 milyar kişiyi geçecek.
• 2014’te küresel IP ağlarında her bir saniyede gösterilecek videoları izlemek iki yıldan uzun süre alacak; tüm ağdaki videoları seyretmek için gerekecek süre ise 72 milyon yıl olacak.

3DTV ve HD (İleri Teknoloji Video)
• Üç boyutlu (3-D) ve yüksek tanımlı TV’yi (HDTV) de içeren ileri teknoloji video trafiğinin 2009 ile 2014’te küresel olarak 13 kat artması bekleniyor.
• 2014’te 3-D’nin toplam internet video trafiğinin yüzde 4’ünü teşkil etmesi bekleniyor.
• 2014’te 3-D ve HD videoların toplan tüketici internet video trafiğinin yüzde 42’sini oluşturması bekleniyor.

Küresel Dosya Paylaşımı
• Küresel dosya paylaşımı trafiğinin 2009-2014’te yüzde 22’lik YBBO artışıyla 2014’te ayda 11 eksabayta ulaşması bekleniyor.
• 2014’te küresel P2P trafiği, 2009’dan yüzde 36 düşüşle küresel tüketici internet trafiğinin yüde 17’sini teşkil edecek.

Küresel Ticaret IP Trafiği
• Küresel ticaret IP trafiğinin 2009-2014’te üç katına çıkarak 2014’te ayda 7.7 eksabayta ulaşması öngörülüyor.
• Ticari video konferansların bu sürede 10 katına çıkması ve toplam ticari IP trafiğinin üç katı hızla büyümesi bekleniyor.
• 2009-2014’te 180 katına çıkacak olan web tabanlı video konferanslar, en hızlı büyüyen kategori olacak.

Mobil Genişbant
• Küresel mobil veri trafiği 2009 ile 2014 arasında 39 kat artacak.
• 2014’te yıllık küresel mobil trafiği ayda 3.5 eksabayta ulaşacak.

Tüketici – Ticari Karşılaştırması
• Tüketici IP trafiğinin ticari trafikten daha hızlı büyümesi bekleniyor:
– 2009’da tüketici IP trafiği aylık toplam küresel IP trafiğinin yüzde 79’uydu; ticari IP trafiği ise yüzde 21’i.
– 2014’te tüketici IP trafiği (web’de sörf, anında mesajlaşma, kullanıcı videoları vs.) aylık toplam küresel IP trafiğinin yüzde 87’sini, ticari IP trafiği (e-posta, ses, internet, HD ve web tabanlı video konferans vs.) ise yüzde 13’ünü teşkil edecek.

Ağ Hızı IP Trafiğinin Büyümesini Sağlıyor: 2000 ile 2010 Kıyaslaması
• Sadece 10 yıl gibi kısa bir sürede küresel çapta bireysel internet bağlantıları üzerinden indirme hızları 35 kat arttı; bu gelişme, internet kullanımındaki artışı tetikledi.
• 2000 yılında küresel çaptaki bireysel internet kullanıcılarının ortalama indirme hızı saniyede 127 kilobit idi. 2010 yılında ise bu hız saniyede 4.4 megabite ulaştı.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 128 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,400 saniyede oluşturuldu.