Organik tarıma geçene para ödenecek…

2009 yılı ödemesi olarak organik tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına 20 TL, meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına 15 TL, örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına 75 TL ve bombus arısı kullanan çiftçilere koloni desteği olarak 50 TL ödenecek.Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar’la, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen kalıntısız ve kaliteli bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler ile bombus arısı kullanan çiftçilerin 2009 yılı ödemesi olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi. Buna göre organik tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına 20 TL, meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına 15 TL, örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına 75 TL ve bombus arısı kullanan çiftçilere koloni desteği olarak 50 TL ödenecek. Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin destekleme ödemeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince ilgili kayıt sistemlerinde oluşturulacak icmaller üzerinden, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bombus arısı kullanan çiftçilere ilişkin destekleme ödemeleri ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek hak ediş belgeleri üzerinden yapılacak.

Bu Karar kapsamındaki ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0.2’si oranında Ziraat Bankası’na hizmet komisyonu ödenecek.

Haksız yapılan destekleme ödemeleri gecikme zammı ve kanuni faiziyle geri alınacak

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Karar 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Copyright © 2008 Orkidemce.info Tasarım Mursel Aygun
  »    » 
Bu sayfa 129 adet veri tabanı sorgusu sonucunda 0,447 saniyede oluşturuldu.